Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm. Chế độ xả gạt (hoặc xả một nút nhấn) siêu tiết kiệm nước.

Hệ thống xả Siphon 4,8L.

Tâm xả: 300 mm. 

Phụ kiện bao gồm van khóa, dây cấp nước

Close-Coupled Toilet with Soft-closing Seat & Cover - Flush System: Siphonic 4,8L.

Rough-in: 300mm.

Stop valve with Flexible Hose