đặt trên bàn

Kích thước: 590x390x150 mm.

Console Lavatory

Size: 590x390x150mm