treo tường

Lỗ xả từ phía trên

Kích thước : 340x280x570 mm

Wall Hung Urinal

Size : 340x280x570 mm