treo tường

Lỗ xả từ phía trên

Kích thước : 265x345x675 mm

Wall Hung Urinal

Size : 265x345x675 mm